Autor: dr Agnieszka Nowicka

„W Polsce pierwsze badania wśród opiekunów osób chorych na Alzheimera, na początku lat 90-tych XX wieku, przeprowadziła A. Sadowska. Częściowe wyniki swojej diagnozy prezentuje w publikacjach wydawanych przez Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera. Poradnik dla opiekunów, Warszawa 1998; 2006; 2007).

Z badań A. Sadowskiej wynika, że w naszym kraju osoba chora na Alzheimera ma zwykle 65 lat lub więcej i że około 90% chorych przebywa w domu od początku choroby aż do śmierci. Ich opiekunami są przede wszystkim współmałżonkowie (69,3%) – częściej żony (71,9%) niż mężowie (28,1%), rzadziej ich dorosłe dzieci (21,6%) lub rodzeństwo (9,1%). Średni wiek opiekuna w Polsce wynosi 64 lata i 5 miesięcy. […]”

Przeczytaj cały artykuł: http://www.alzheimer-porozumienie.org/baza-wiedzy/zasady-przystepywania-nowych-organizacji-do-ogolnopolskiego-porozumienia-organizacji-alzheimerowskich-1/