Polityka prywatności

 

I. Informacje ogólne

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Harmonia Pomoc Psychologiczna Marta Zielińska ul. Grochowska 175 m.33 04-111 Warszawa, Praga-Płd..
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 3. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 4. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
 5. Poprzez gromadzenie logów serwera.
 6. Administrator danych osobowych przetwarza wszelkie przekazane mu dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

II. Informacje w formularzach.

 

 1. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu umówienia się na konsultację lub w celu komunikacji.
 2. Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do umówienia konsultacji. Dane te są przetwarzane w celu umówienia konsultacji i świadczenia usług. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy). Dane te będą przechowywane będą przez okres świadczenia usług, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez użytkownika wiadomość. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych w postaci komunikacji z użytkownikami Serwisu). Dane te będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez użytkownika wiadomość, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

III. Przetwarzanie innych danych

 1. Poza danymi przekazanymi w formularzach Harmonia Pomoc Psychologiczna Marta Zielińska, w związku z prowadzoną działalnością przetwarza również:

– dane przekazane w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego celu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji. Dane te są przechowywane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie administrator może je również przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe,

 

– dane użytkowników, którzy wchodzą z administratorem w interakcję na stronie w formie komentarzy lub na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego przez administratora konta lub dodanie się do wydarzenia. Poprzez interakcje administrator może mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie przekazane mu zostaną w wiadomości lub komentarzu. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji. Dane te przechowywane są przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe,

 

– dane identyfikacyjne i kontaktowe podane administratorowi w celu zawarcia umowy o świadczenie usług. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z ich niezbędnością do zainicjowania zawarcia umowy oraz wykonywania umowy. Dane te przechowywane są przez okres wykonywania umowy, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych w związku ze świadczeniem usług terapeutycznych i podaniem danych o zdrowiu na podstawie przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda), przez okres 5 lat od zakończenia świadczenia usług. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do świadczenia usług, w tym usługi informatyczne i księgowe, za wyjątkiem danych o zdrowiu, które mogą być przekazane wyłącznie na żądanie organów państwowych;

 

– dane identyfikacyjne i kontaktowe podane administratorowi w związku z zawartą umową, a przetwarzanie odbywa się w celu rozliczenia tych usług. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do rozliczenia usług. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane te przechowywane są przez okresy wymagane przepisami prawa. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi związane z rozliczeniem usług, w tym usługi księgowe i prawne.

 

IV. Logi serwera.

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 3. czas nadejścia zapytania,
 4. czas wysłania odpowiedzi,
 5. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 6. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 8. informacje o przeglądarce użytkownika,
 9. Informacje o adresie IP.
 10. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 11. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

V. Prawa w zakresie ochrony danych osobowych

 

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 

 1. W stosunku do wszystkich przekazanych administratorowi danych osobowych każdy użytkownik (lub inny podmiot danych) ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych w rozumieniu RODO, jak również – w przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych – prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: zarankiewicz.m@gmail.com

 

 

Polityka Cookies

 1. Niniejsza strona przetwarza informacje zawarte w plikach cookies (ciasteczkach).
 2. Pliki cookies zapisywane są na komputerze użytkownika. Serwis Harmonia nie przechowuje ich ani żadnych danych w nich zawartych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. analizy ruchu i określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i Facebook.
 6. Użytkownik może zmienić lub wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta. Szczegółowe informacje jak to zrobić, można znaleźć na stronie internetowej producenta danej przeglądarki.
 7. Użytkownik może usunąć pliku cookies korzystając z odpowiedniej funkcji przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 8. Serwis Harmonia nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia, chyba że opiekun prawny takiej osoby wyraził zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w formie plików cookies.
 9. Na stronach serwisu mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, na których może obowiązywać inna polityka prywatności.
 10. Zapisy polityki cookies mogą ulegać zmianie. Zmiany mogą być wprowadzane na tej stronie i to w gestii użytkownika jest zapoznanie się z aktualną treścią.
 11. Google Analytics – jest to usługa analizy ruchu oferowana przez firme Google Inc. Dane są przekazywane i przetrzymywane przez Google na serwerach należących do Google i mogą być przekazywane innym usługom Google.
 12. Serwis przekazuje pliki cookies usłudze Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) w celu prowadzenia statystyk odwiedzin witryny http://harmonia.info.pl.
 13. Google Inc zapewnia poufność przetwarzanych danych. Dane przetwarzane są anonimowe i przechowywane przez 2 lata, a następnie usuwane, licząc od ostatniej wizyty na stronie http://harmonia.info.pl.
 14. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej https://privacy.google.com/businesses/processorterms.
 15. Facebook – jest to usługa monitorująca ruch firmy Facebook Ireland Ltd. Dane są przekazywane i przetrzymywane przez Facebook na serwerach należących do Facebook i mogą być przekazywane innym usługom Facebook lub podmiotom powiązanym.
 16. Na stronach serwisu zamieszczone są pixele Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd.), które korzystają z plików cookies i korzystają z informacji o odwiedzinach użytkowników na tej stronie.
 17. Więcej informacji jakie dane i w jaki sposób są przetwarzane znajduje się na stronie internetowej https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 18. Korzystając z serwisu Harmonia zezwalając na zapisywanie plików cookies na swoim komputerze, użytkownik serwisu zgadza się na przekazywanie danych w sposób opisany powyżej.
 19. Dane użytkownika mogą być przekazane poza granice kraju użytkownika, zależnie od lokalizacji użytkownika oraz serwerów Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
 20. Dane użytkownika nie są przetwarzane ani przekazywane żadnemu innemu podmiotowi niż wymienione powyżej.