Źródło: Fundacja „Sadyba”

„Od 2010 roku pracuję w Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych prowadzonym przez Fundację Sadyba w Bystrej przy ul. Klimczoka 80.

Fundacja Sadyba posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem powołania Fundacji jest utworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji bytowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w starszym wieku oraz dotkniętych chorobą Alzheimera. […]”

Pobierz: http://bystra.sadyba.org/wp-content/uploads/Bli%C5%BCej-os%C3%B3b-z-chorob%C4%85-Alzheimera.pdf

Zostaw komentarz!

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.